20100127

Thursday 1/28

Heavy Tabata


Tabata Deadlift 225lb - 20 sec on, 10 sec rest X 8

Tabata Front Squat 135lb - 20 sec on, 10 sec rest X 8

Tabata Push Press 45lb - 20 sec on, 10 sec rest X 8

No comments:

Post a Comment